วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Assignment 1

1.จงอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้ตามความเข้าใจของนักศึกษาเอง
 -เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการทำงานและความสะดวก เช่นโทรศัพท์  ตู้เย็น เป็นต้น
-เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวัน
-เทคโนโลยีการสื่อสาร หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใหม่ๆที่ทันสมัย และมีการทำงานที่ซับซ้อน ยุ่งยาก

2.Cyber Bully หมายถึงอะไรปรากฏการณ์จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่าง
 - cyber bully หมายถึง การแกล้งกันระหว่างเด็กในโลกCyber ได้แก่อินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ
  ตัวอย่าง คลิป เรื่องนี้ต้องถึงครุอังคณา เป็นการข่มเหงของเด็กในโลกcyberที่เด็กเจ้าของคลิปโพสต์ระบายความข้องใจของตนที่ถูกเพื่อนตัดออกจากลุ่มในเฟสบุ๊คของห้อง หลังทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้แล้วก็ได้มองว่าเป็นเรื่องตลกแล้วนำวลีนี้มาพูดกันบ่อยขึ้น.เรื่องนี้ต้องถีงครูอังคณาแน่.โดยเจ้าตัวไม่รู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น